Ny Försvunnen Hund

Din hund har försvunnit

Det är en mardröm för alla om hunden försvinner utan att lämna något spår. Tyvärr är det allt vanligare, det bevisar alla efterlysningsannonser.

 

När det är ett faktum att din hund har försvunnit och du själv står kvar - vad gör du?

 

Ring först och främst dina vänner och bekanta som bor nära och be dem att komma och hjälpa dig. Ring därefter till polisens ledningscentral på telefon 114 14 för att anmäla försvinnandet. VIKTIGT - säg att din anmälan skall vara rikstäckande.

Du själv eller någon person som hunden känner väl, bör stanna kvar på platsen där hunden försvann. Finns inte den möjligheten bör man lägga något som har doft av ägaren t.e.x en jacka eller en filt. Är det vid bostaden så låt dörren stå öppen, bilen kan också vara ett bra alternativ om hunden tycker om att åka bil.

Utgå från att hunden finns i närheten. Om hunden hade halsband, sele, koppel på sig då är det viktigt att man söker av området för att utesluta att hunden har fastnat någonstans.

 

Om hunden försvinner i panik på grund av fyrverkeri, så är chansen stor att den försöker gömma sig, till exempel under en trappa, altan, täta buskar eller i en närliggande skog. Prata med dina grannar och be dem att kolla i sina förråd.

 

Man bör få ihop många människor så fort som möjligt och utse en person som leder själva sökningen. Man gör detta för att avlasta ägaren som bör stanna kvar på platsen där hunden försvann. Därför är det bra, om någon annan med bra och logiskt tänkande leder sökningen. Extrakoppel, hundgodis och en mobil, samt ficklampa underlättar sökandet. Se till att alla som är ute och söker vet vart dom skall ringa om dom gör en observation av hunden, gör en telefonlista.

 

Informera och engagera allmänheten genom att snabbt se till att få hjälp med att få ut efterlysningar av din hund genom att sätta upp efterlysningsaffischer. Du hittar färdiga mallar till höger på vår sida. Lägg även lappar i brevlådor och tänk på att man aldrig kan affischera för mycket. Kontakta taxibolag, väktare, hemtjänst, lantbrevbärare och alla som rör sig i området.

 

Om du ser hunden och den undviker dig på grund av rädsla, rusa inte fram! Sätt dig på huk och vänd bort ansiktet, prassla med någonting eller gräv lite i marken. Gör dig själv spännande och intressant för hunden. Låt hunden komma till dig.

 

Om hunden försvann av rädsla så är den förmodligen mycket chockad och vågar sig inte fram då den hör sin ägare ropa. Detta är ett helt normalt beteende men kanske svårt för ägaren att förstå.

 

Det är viktigt att hitta hunden de första dygnen efter försvinnandet. En hund kan lätt bli förvildad och undvika alla människor, även sin ägare. Hur en hund reagerar vid försvinnandet beror mycket på vad som hände när hunden försvann. Även hundens ras, tidigare erfarenheter och hundens kännedom om området som den försvann i, kan vara avgörande för hundens beteende.

NÅGRA SNABBA OCH DIREKTA TIPS

 

De flesta hundar återfinns omgående i närområdet, antingen av ägaren eller en upphittare. De flesta hundar återkommer till platsen de försvann ifrån.

 

Här är några grundläggande och DIREKTA tips man bör tänka på vid en hunds försvinnande.

 

  1. Stanna kvar på platsen. Om den möjligheten inte finns, lämna kvar din jacka eller hundens bilbur/hundfäll, vatten, mat etc. Återkom hela tiden till platsen.

 

  1. Ring polisen på 11414 och gör en rikstäckande anmälan av hunden försvinnande.

 

  1. Ring ALLTID in hjälp.

  1. Ta fram efterlysningslappar, se till att allmänheten får veta om hundens försvinnande.

Då börjar det komma in observationer så man kan lokalisera hunden.

 

  1. Försök i den möjligaste mån att sökningen sker i en organiserad form.

 

  1. Kontakta IDhund.se

 

  1. Skallgång bör ordnas framförallt om hunden hade koppel eller spårlina på sig. Hunden kan sitta fast och de ger inte alltid skall ifrån sig, även om de hör ägaren.

 

  1. Annonsera i din lokala - länstidning samt se länkar på vår sida.

 

Hundar blir snabbt förvildade

 

Hundar har en fantastisk orienteringsförmåg, trots det kommer hundar på villovägar, i de flesta fall på grund av att de är utmattade. Och kommer hunden bort, förvildas den snabbt. Redan efter två dygn brukar den undvika människor, inklusive ägaren.

 

Den som jagar med hund fascineras ofta av hundars enastående förmåga att hitta i skog och mark. Hur hundar orienterar sig är inte närmare studerat, men mycket tyder på att de inte enbart använder sig av luktsinnet. Enligt vår egen erfarenhet förlitar sig unghundar mest på luktsinnet, antingen i form av att de bakspårar sig själva eller att de genom direkt vittring från föraren orienterar sig upp mot vinden.

 

Mer erfarna hundar förefaller vara mindre beroende av att spåra sig tillbaka, utan förlitar sig mer på sin egen förmåga att orientera fritt i terrängen. Mycket tyder på att hundar har något som kan liknas vid en inbyggd kompass och de har en fantastisk förmåga att skapa minnesbilder av hur terrängen ser ut.

 

Trots sin förmåga att orientera händer det att hundar kommer på villovägar, vilket inte minst alla annonser om bortsprungna hundar vittnar om. I de flesta fall kommer hundar vilse helt enkelt på grund av att de blivit för utmattade för att orka söka sig tillbaka. Istället söker hunden nattvila under en gran.

 

Det kanske mest slående med hundar som kommit på villovägar är hur snabbt de förvildas. En hund som irrat omkring i skogen i två dygn visar ofta tydliga tecken på att vara förvildad, vilket inte bara innebär att den undlåter att söka efter föraren utan även att den håller sig undan människor, även ägaren. Efter tre till fyra dygn är de flesta hundar helt förvildade.

 

Att hunden blivit förvildad innebär att den visar rädsla för människor och att den aktivt söker undvika mänsklig kontakt. Den som tappat bort sin hund kan därför inte förvänta sig att hunden reagerar och kommer när ägaren ropar. Hunden kan mycket väl befinna sig i närheten och höra ägarens röst, men vågar trots det inte ta kontakt.

 

Rösten avgör

 

Hundar som förvildats blir ofta stationära efter några dygn och blir förr eller senare observerade. Sådana gånger är det bäst att börja lägga ut mat till hunden. Börjar hunden regelbundet uppsöka en utfodringsplats kan man i allmänhet med hjälp av mat locka den till att ta kontakt eller fånga den i en fälla.Ser man eller hör hunden är det rösten och tonfallet som avgör om hunden tar kontakt eller inte. Försök att prata till den med ett tonfall som hunden känner igen. Tänk på att hunden är rädd. Försöker du jaga ifatt den eller kommendera den att komma blir den bara ännu skyggare.

LADDA HEM EN

EFTERLYSNINGSMALL

 

 

Här kan du ladda hem en redan färdig mall för efterlysningar. Du kan själv redigera och komplettera med dina egna uppgifter samt en nytagen bild på den försvunna hunden.

Sprid i brevlådor och sätt upp i affärer samt på stolpar i närområdena.

 

Glöm inte att ta ned lapparna när hunden är hemma igen.

 

 

 

Copyright Sindys Foundlings

Copyright © All Rights Reserved