Ny Sindys

Om föreningen Sindys Foundlings

 

Den ideella föreningen Sindys Foundlings startades 2011 efter det att många människor engagerat sig i sökandet efter den försvunna Berner Sennentiken Sindy som försvann 2010-12-30 från sitt hem i Olsfors. Samarbetet mellan många personer runt om i Sverige som hjälpte till i sökandet visade sig vara otroligt bra och idén blev till Sindys Foundlings.

 

Sedan starten av Sindys Foundlings har vi byggt upp en erfarenhet av att söka efter bortsprungna hundar och vi har olika typer av samarbete med andra ideella föreningar runt om i Sverige.

 

En del av vår vision blev att även synliggöra och uppmärksamma andra ideella föreningar inom djurskydd. Tack vara några goda sponsorkontakter som föreningen har fått så har vi även möjlighet att skänka katt- och hundfoder till olika behövande verksamheter.

Vi har under 2014 även skapat Sindys Foundlings - HUNDSÖK på Facebook.

 

Allt vårt arbete sker helt ideellt och på vår fritid men man kan ge bidrag eller gå in som medlem.

 

Varmt välkommen önskar

Ordförande, Thomas Bergqvist

Styrelsen under 2016 - 2017

Ordförande:Thomas Bergqvist

Kassör: Ola Holmberg

Sekreterare: Tuula Bergqvist

Sponsoransvarig: Pia Lilliesköld

Suppleanter: Sissel Holte, Ulf Hederstedt, Denny Moholt

Copyright Sindys Foundlings

Copyright © All Rights Reserved