Ny Sponsorer

Vi i styrelsen för Sindys Foundlings - DJURSTÖD är mycket glada över att vi har bibehållit våra

kontakter med MARS, http://mars.com , samt att vi under 2015 inledde ett nytt och fördjupat samarbete med Hill´s Pet Nutrition Sweden AB. http://www.hillspet.se/

 

 

Det är ett dubbelriktat samarbete som kommer att fungera på flera olika nivåer och som kommer att vara till gagn för både människor och djur. Vi återkommer med mer positiv information.

 

Vi tackar även Göteborgs FjärrTransport, GFT, för all hjälp med transport av tunga pallar med foder.

 

Tack även till SSOR, Svensk Sök Och Räddning för sponsring med Akutväskor för första hjälpen.

 

Vi tackar även KANABOAT för hjälp vid olika tillfällen samt för deras bidrag som ger oss lagerutrymme för vårt foder.

 

 

Copyright Sindys Foundlings

Copyright © All Rights Reserved